Klager

Klager over FTFa Lønsikring

Er du ikke enig i vores afgørelse om din lønsikring, har du mulighed for at klage til FTFa. Klagen skal sendes til FTFa, Snorresgade 15, 2300 København S, eller pr. mail til Loensikring@ftfa.dk. Vi vil så vurdere din sag igen.

Hvis du derefter fortsat er uenig i vores afgørelse, vil vi forelægge sagen for FTFa Klagenævn, som er sammensat af et ligeligt antal repræsentanter fra AmTrust (forsikringsselskabet), Marsh (AmTrusts repræsentant i Danmark) og FTFa.

Endelig kan klagenævnets afgørelser indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Har du spørgsmål til muligheden for at klage, er du velkommen til at kontakte os på 70 13 13 12.

 

Klager over Marsh McLennan Agency A/S

Du har mulighed for at klage over Marsh McLennan Agency A/S. Din klage indsendes til:

The Compliance Officer
Marsh McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum

E-mail: compliancedenmark@mmc.com

 

Læs mere her